Zack Roman - Sartorial Brand
Wersje językowe
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin Akcji Promocyjnej

„Kup garnitur przez stronę, odbierz w butiku, a my zapłacimy poprawki krawieckie”


I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:


Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „Kup garnitur przez stronę, odbierz w butiku, a my zapłacimy poprawki krawieckie”, zwanej w dalszej części „Akcja Promocyjna”.


II. Organizator Akcji Promocyjnej


Organizatorem Akcji Promocyjnej, jest marka Zack Roman, Roman Zaczkiewicz, z siedzibą przy ul. Niecała 7/U2, 00-098 Warszawa, NIP: 778-143-74-09.


III. Uczestnicy Akcji Promocyjnej


Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która w terminie 13.01.2021 rok – 31.01.2021 rok, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dokona zakupu w sklepie internetowym www.zackroman.com i zakupi garnitur z kategorii ślub / garnitury ślubne.
1. Akcja Promocyjna trwa: w dniach 13.01.2021 – 31.01.2021 roku w sklepie online.
2. Miejscem przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są:
a) strona internetowa www.zackroman.com
b) realizacja akcji promocyjnej odbywa się w butiku stacjonarnym Zack Roman, ul. Niecała 7. 00-098 Warszawa, butik jest czynny poniedziałek – sobota, oraz niedziele handlowe w godzinach 11:00 – 19:00.


IV. Informacja ogólna o Akcji Promocyjnej


1. Akcja Promocyjna zostanie ogłoszona w Social Mediach, Newsletterze, szeroko pojętym intrenecie marki Zack Roman.
2. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie informacje o promocji znajdują się również na stronie internetowej Organizatora.


V. Zasady i warunki obowiązywania promocji


1. Uczestnik Akcji Promocyjnej może skorzystać z usług sklepu stacjonarnego Zack Roman i zgłosić się z zakupionym przez stronę internetową www.zackroman.com podczas trwania akcji promocyjnej garniturem, a poprawki krawieckie nieprzekraczające kwoty 200 zł zostaną wykonane bezpłatnie. Jeśli cena poprawek krawieckich zostanie przekroczona osoba Kupująca zostanie obciążona kosztem poprawek pomniejszonym o 200 zł.
2. Z akcji wyłączone są inne garnitury oraz odzież.
3. Z akcji wyłączone są produkty ze sklepu stacjonarnego.
4. Zniżki nie łączą się ze sobą, ani z żadnymi innymi promocyjnymi ofertami cenowymi wprowadzonymi przez salon stacjonarny i sklep internetowy. Zwrot produktów zakupionych w promocji i po wykonaniu poprawek krawieckich nie jest możliwy.
5. Ilość produktów objętych Akcją Promocyjną jest ograniczona. W przypadku braku towaru objętego promocją Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
6. Akcja Promocyjna trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie promocji.
7. Wszelkie ewentualne skargi lub żądania, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej Uczestnik może kierować na piśmie do Organizatora w celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.
8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.zackroman.com
9. Czas w jakim osoba Kupująca „Klient” może wykonać usługę poprawek krawieckich to maksymalnie 3 miesiące od dnia zakupu garnituru.


VI. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązującego przepisy prawa.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

Newsletter
Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z nowościami i promocjami.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium